יישום והטמעת תהליכי ניהול סיכונים בפרויקט תשתיות

ההרצאה תעסוק בגישות, כלים ושיטות שונות הנהוגות בגופי התשתית השונים בארץ, הלקחים שנלמדו והתרומה לפרויקט.מהנדס יהודה ספיר
קשת פתרונות