שיטות להקמה מהירה של גשרים

ABC - Accelerated Bridge Constructionמהנדסת מיכל אשור, גיל גרינברג
אמי מתום