שנה שפה:
Detailed Program


By Session
By Keyword


יום חמישי, 14 דצמבר, 2017
14:30-16:00   Hip & Knee: Primary Total Knee Replacement Mechanical Versus Kinematic Alignment, a Change of Paradigms
Hall 4

TBA