שנה שפה:
Detailed Program


By Session
By Keyword


יום חמישי, 14 דצמבר, 2017
11:00-13:00   Plenary Session II: Invited Speakers Lectures
Hall BC

TBA