שנה שפה:
Detailed Program


By Session
By Keyword


יום חמישי, 14 דצמבר, 2017
07:45-08:30   General Assembly
Hall B

יו"ר: פרופ' אירי ליברגל, ישראל

 ד"ר נתן ברוק – בחינות ביניים למתמחים

פרופ' אהרון פיינסטון – מתמחי כחברי איגוד | תקני מחלקות |  חברת בת חדשה “Choosing wisely" /

ד"ר חיים שטארקר –  תקציב

 

פרופ' אירי ליברגל –   אתר האיגוד ואפליקציה של הר"י /  משולחן ועד האיגוד