שנה שפה:
Detailed Program


By Session
By Keyword


יום שלישי, 17 אוקטובר, 2017
14:00-17:00   Hip and Knee
Israel A Hall

Chairpersons: Philip O'Coonor, Sarah Zaho


14:00Hip Us Live Demonstration

 Van Holsbeeck Marnix, MD, USA


14:15Knee US Live Demonstration

Bouffard Antonio J., MD, USA


14:30Hands-on Workshop Hip and Knee US and Interventional MSK US