שנה שפה:
Detailed Program


By Session
By Keyword


יום שני, 16 אוקטובר, 2017
14:00-17:00   Shoulder and Elbow
Israel A Hall

Chairpersons: George Bruyn, Diana Gaitini


14:00Shoulder US Live Demonstration

Gaitini Diana, MD, Israel


14:15

Elbow US Live Demo

Cardinal Etienne, MD, Canada


14:30Hands-on Workshop: Shoulder and Elbow US