תכנית מפורטת

חיפוש יום הבא -->

לפי מושב
לפי מילת מפתח


יום רביעי, 9 דצמבר, 2015
08:30-09:30   התכנסות והרשמה
09:30-11:30   מליאת פתיחה
אודיטוריום

ברכות

     פרופ' מיכל בלר, נשיאת המכללה

     דפנה לב, מנהלת מנהל החינוך, התרבות והספורט בעיריית תל-אביב

     סימה חדד מה-יפית, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך

דברי פתיחה

     יהודה אטלס, סופר ומשורר

 

הרצאות אורחים:


Encounters with Young Children: Reflections on Childhood, Practice and Space

Dr. Alison Clark
UCL Institute of Education, London
אמפתיה: הבדלים בין אישיים והתפתחותיים
אריאל כנפו-נעם, ליאור אברמזון
האוניברסיטה העברית
11:30-12:00   הפסקה

    פגוש את המרצה: פרופ' אריאל כנפו

 

12:00-13:30   הרצאות במושבים מקבילים
חדר 410

מוסיקה וריקודים בגיל הרך

יו"ר: ד"ר אורית מועלם


גם בנים רוקדים!
שרית ברקוביץ-מנדלסון1, קלאודיה גלושנקוף2
1 גן זית
2 מכללת לוינסקי לחינוך
מוסיקה כערוץ תקשורת קדם מילולי
מיכל חפר1,2, שלמה מגריל1
1 אוניברסיטת בר אילן
2 אקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים
מאפייני אינטראקציות מוסיקליות בשעת מפגש בגני ילדים
אורית מועלם
מכללת לוינסקי לחינוך

דיון

12:00-13:30   הרצאות במושבים מקבילים
חדר 411

דמות הגננת

יו"ר: ד"ר איריס לבנשוס ארליך


"צריך שניים לטנגו" – קווים מנחים לבניית התערבות בגני ילדים תוך התייחסות לצרכי הגננת והפוזיציה המקצועית שלה ולא רק לצרכי הילד ומאפייניו
איריס לבנשוס ארליך, מרסלה ליפרמן אטר
מכללת לוינסקי לחינוך
שתיקות כמעצבות זהות – לא אשקוט ולא אשתוק עד שאגע בכם במילותיי...
מיכאלה גולדברג
מכללת לוינסקי לחינוך
תפיסות ועמדות של גננות בגנים פרטיים בגיל הרך לגבי הכשרתן ותפקודן המקצועי
עינת סקרה אטר
מכללת לוינסקי לחינוך

דיון

12:00-13:30   הרצאות במושבים מקבילים
חדר 429

פרקטיקות חדשניות במחקר ובמעשה בקרב אוכלוסיות בפריפריה חברתית-גאוגרפית

יו"ר: ד"ר רחל זורמן


הערכת תכנית ח"י בגני ילדים במגזר החרדי
עידית מני-איקן1, צאלי פרלשטיין2
1 מכון סאלד
2 מכללת אחוה
פיתוח כלי ל"מלמדים" לזיהוי וצמצום קשיים התפתחותיים בגיל הרך
עידית מני-איקן1, דנה רוזן1, סימון וולפסון2
1 מכון סאלד
2 עזר מציון
השפעת הוראת אנגלית בסיוע מחשב על הישגי תלמידי כיתה א
עידית מני-איקן, טל ברגר-טיקוצ'ינסקי
מכון סאלד
פיתוח סטנדרטים להערכת עבודה מערכתית במרכזים לגיל הרך
עידית מני-איקן, טל ברגר טיקוצ'ינסקי
מכון סאלד

דיון

12:00-13:30   הרצאות במושבים מקבילים
חדר 430

ערכים, תרבות וחינוך לגיל הרך

יו"ר: ד"ר בתיה אפלפלד


אור הגנוז בגן הילדים – אתגרי המחנך לגיל הצעיר על-פי הגות בובר
ישראלה רביד
גן ממלכתי, תל אביב
האנשה כחינוך לאנושיות
בתיה אפלפלד
מכללת לוינסקי לחינוך
"משיב הרוח, ומשיב הגשם" | גישת 'מעיינות רבי חייא' בראי תמורות החברה הדתית בת-זמננו
אופיר אחימאיר, מיכל ליניאל2
1 אוניברסיטת בר אילן
2 מעיינות רבי חייא
חוויות ילדי הגן ממבצע צוק איתן בדרום הארץ
בלהה פריינטה, מיכל גטניו-קאלוש
מכללת אחוה

דיון

12:00-13:30   הרצאות במושבים מקבילים
חדר 431

סוגיות  חברתיות  בספרות  ילדים

יו"ר: ד"ר סלינה משיח


חקר מסרים בספרות הילדים בחברה הערבית בישראל: מסרים מינניים ליד מסרים רגשיים,חברתיים, לימודיים, מדעיים, פסיכולוגיים וחינוכיים בסיפורי הילדים שיצאו לאור משנת 2000-2009
מנאר סלאמה
מכללת סכנין
ספרות הילדים כמתווכת בין מסורת לשינוי- עיון בספרות הילדים החרדית ובתהליכים שהיא משקפת או מעצבת
אסתר מלחי
מכללה ירושלים, בית וגן
השתקפות המעמד המגדרי בסרות הילדים העברית לגיל הרך
שמעונה פוגל
מכללת לוינסקי לחינוך
פואטיקה ופוליטיקה בספרות ילדים : תווים לקידומה של אוריינות פוליטית בגיל הרך
סלינה משיח
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
12:00-13:30   סימפוזיון
חדר 434

התמודדות גברים כמחנכי גיל הרך - פרספקטיבות מישראל ומאירופה

יו"ר: ד"ר דוד ברודי


עולמו של גנן הילדים – קולם של גברים בעיסוק נשי מובהק
יאיר פרץ
מעון רב תכליתי, ויצו
תקופת הכניסה לעבודה של הגנן
אלי קרוק
מרכז יקו"ם, מרכז יצירה קימות ומדע לגיל הרך, משרד החינוך
בניית הגבריות של הגנן כתגובה לקשיים בעבודה
דוד ברודי
מכללת אפרתה המכללה האקדמית לחינוך

דיון

13:30-14:30   הפסקת צהריים
14:30-16:00   הרצאות במושבים מקבילים
חדר 410

חמש שנים, שבעה מיליון ספרים: הישגים ואתגרים בתכניות ספריית פיג'מה ומכתבאת אל-פאנוס

יו"ר: גב' נטע שפירא


הערכת התכנית: ממצאים, מסקנות ואתגרים
גלינה פרומן
קרן גרינספון ישראל
ספר אחד, סיפורים רבים: ספריית פיג'מה בחברה רב-תרבותית
סילביה קמוביץ הראבן
ספריית פיג'מה, קרן גרינספון ישראל
מכתבאת אל-פאנוס: תכנית לעידוד קריאה ושיח בחברה הערבית
מונא סרוג'י
קרן גרינספון ישראל

דיון

14:30-16:00   הרצאות במושבים מקבילים
חדר 411

השפעת ההתערבות המוקדמת על התפתחות ילדים כבדי שמיעה וחרשים

יו"ר: ד"ר שרה אינגבר 


השפעת תכנית התערבות מוקדמת על התפתחות ילדים כבדי שמיעה וחרשים
שרה אינגבר
מיחא מועצה ארצית; בית ספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
שיתוף הפעולה של אימהות בתהליך האיתור מוקדם של לקות השמיעה
שרית פרי פז-שדה
אוניברסיטת תל אביב; מכון אודיולוגי בי"ח לניאדו
הקשר בין התערבות מוקדמת להישגי השפה של ילדים כבדי שמיעה וחרשים
דפנה פרומר זמיר
מיחא ירושלים
זיהוי והבנת רגשות בקרב ילדים כבדי שמיעה וחרשים מושתלים
יפעת בר
אוניברסיטת תל אביב

דיון

14:30-16:00   הרצאות במושבים מקבילים
חדר 429

 ספרים אלקטרונים לילדים בגיל הרך: מחקר והשלכות חינוכיות

יו"ר: פרופ' עופרה קורת


ספר אלקטרוני עם מילון: למידת מילים חדשות ברמות הבנה שונות
אולה פרץ, עפרה קורת
אוניברסיטת בר אילן
השפעת המולטימדיה בספרי ילדים על הבנת סיפור
גל בן-יהודה, יורם עשת, אבנר כספי
האוניברסיטה הפתוחה
"הסחה או תמיכה?" - האם הספר האלקטרוני של היום יכול לקדם שפה ואוריינות בגיל הרך?
עפרה קורת, יעל קורת
אוניברסיטת בר אילן

דיון

14:30-16:00   הרצאות במושבים מקבילים
חדר 430

סוגיות בהתפתחות פרופסיונאלית בחינוך לגיל הרך

יו"ר: ד"ר דוד ברודי 


הגברת תחושת מסוגלות בהבנת ציורי ילדים, בקרב סטודנטים להוראה
נטע רבהון-דמתי
מכללה אקדמית בית ברל
האם ניתן להכשיר פרחי הוראה בגיל הרך בתיווך הוראת המדע בגן?
דוד ברודי, יערה שילה
מכללת אפרתה המכללה האקדמית לחינוך
תפיסות גננות וסטודנטיות להוראה בגיל הרך, את בעיות ההתנהגות ודרכי ההתמודדות איתן
קלודי טל1, אביגיל פרידמן2
1 מכללת לוינסקי לחינוך
2 משרד החינוך, ירושלים
הגן הרב דיאלוגי
אפרת מולי
מכללת אוהלו

דיון

14:30-16:00   הרצאות במושבים מקבילים
חדר 431

מתמטיקה בחיי גן הילדים

יו"ר: ד"ר ניצה מרק זגדון


גיאומטריה בגן ילדים: קשיים, פיתוח חשיבה ושימוש בטכנולוגיה המקרה של המשולשים-חקר מקרה ממחקר מקיף
הודא שאיב, מיכל טבח
אוניברסיטת תל אביב
מה יודעים ילדים על עקרונות סדר המספרים?
ניצה מרק-זגדון
מכללת לוינסקי לחינוך
ילדים בגן כסוכני שינוי לרכישת אורח חיים בריא: תזונה מבוקרת ופעילות גופנית - באמצעות פיתוח השפה הלוגית-מתמטית
רונית יעקובוביץ
האוניברסיטה העברית ירושלים, מכללת אפרתה המכללה האקדמית לחינוך
תכנית תחיל"ה באות ובמספר בגני הילדים
דינה בן יעיש
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

דיון

14:30-16:00   Meet the Expert
חדר 434

פגוש את המרצה: ד"ר אליסון קלארק

Meet the Expert: Dr. Alison Clark


16:00-16:10   הפסקה
16:10-17:40   דיונים בשולחנות עגולים
חדר 424
שולחן עגול מס' 1 - אמא, אבא, אני רוצה גנן קוסם וגננת קוסמת
עידית צולמן
מכללת לוינסקי לחינוך
שולחן עגול מס' 2 - פרספקטיבות של ילדוּת: בין זמן למרחב
נאוה דקל
האוניברסיטה העברית ירושלים ומכון "כרם"
שולחן עגול מס' 3 - שכלול המשחק החופשי של ילדים עם צרכים מיוחדים
אורית דרור- לוי
המכללה האקדמית אורנים
שולחן עגול מס' 4 - תוכנית לימודים בצמיחה בגן הילדים- מנקודת מבטן של פרחי ההוראה
סיגל טיש, מיכאלה כדורי-שלזק, איריס לוי, סיון שתיל כרמון
מכללת לוינסקי לחינוך
שולחן עגול מס' 5 - השתלמות לגננות מפתחת מצויינות ויצירתיות בגיל הרך- הכיצד?
חיית שחם
המכללה האקדמית בית ברל
שולחן עגול מס' 6 - פיתוח מסוגלות הגננת להתמודד עם בעיות התנהגות בגן הילדים
דליה גיא דורון, אביגיל פרידמן
משרד החינוך, ירושלים
שולחן עגול מס' 7 - מבט חדש על הוראת השואה לגיל הרך
ניצה דורי
המכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן"
17:50-18:30   קוקטייל
18:30-19:30   מושב סיום ותוכנית אמנותית
אודיטוריום

הרצאה: ייצוגי ילדות באמנות עכשווית בישראל מנקודת מבט רב תרבותית

ד"ר טל בן-צבי, מכללת לוינסקי לחינוך ובצלאל

 

תכנית אמנותית: ״כשהילדים שרים״ -מבחר שירים ויצירות מהארץ ומהעולם

מקהלת הילדים ״נונה״ מחוף הכרמל