שותפות חינוכית ברפואת המשפחההמועד אחרון להגשת מאמרים חלף